Startsida Vilka är vi Utförda projekt - Mjölkkor Utförda projekt - Övriga


 

Våra tjänster


LantByggByrån arbetar främst med djurstallar och lantbrukets ekonomibyggnader, men också med alla andra byggnader på landsbygden. 

Vi har många års erfarenhet av det mesta som hör till byggandet.
Vi arbetar helt fristående från t ex försäljare och myndigheter.
Vi hjälper till med alla delarna av byggprocessen, från första diskussionen till inflyttning. Så mycket som önskas i varje situation.
Exempel på detta är:

Projekteringen, hela eller valda delar, t ex
  - Planering av funktion och förslag på planlösningar
  - Beskrivningar och ritningar för upphandling och byggande

Kostnadskalkyler

Skisser och ritningar

Konstruktionsberäkningar

Myndighetskontakter, t ex
  - Förprövningar enligt djurskyddslagen
  - Miljötillstånd, anmälningar till kommun
  - Bygglov
  - Andra myndighetshandlingar

Upphandling

Byggledning

Byggkontroll

Besiktningar

Värderingar, t ex efter brand

Ventilationsberäkningar och ventilationskontroller

och mycket mera...


LantByggByrån
Tullkammaregatan 2
791 31  FALUN
Telefon 023 - 70 95 41
Mobil 070 - 539 60 20

E-post: info(at)lantbyggbyran.se


Startsida    Vilka är vi    Utförda projekt - Mjölkkor   Utförda projekt - Övriga

Senast ändrad 2012-06-25
© Copyright LantByggByrån i mellansverige AB 2001-2012